שאלות נפוצות

החל משנת 2016 מפעל הפיס מעניק מלגות בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. כל המידע והרישום מתבצע ישירות מול הרשות המקומית/ מרכז צעירים
לא ניתן לקבל כפל מלגות מטעם מפעל הפיס
* אזרח ישראל או תושב קבע * סטודנטים הלומדים באחת מן המסגרות המצוינות בתקנון * התנדבות בקהילה
המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת
קול קורא לרשויות מתפרסם בדרך כלל במהלך הרבעון הראשון של שנה קלאנדרית. מועדי הרישום בכל רשות מקומית נקבעים על ידי הרשות עצמה. כל רשות מקומית מפרסמת ומנהלת ישירות את נושא הרישום וקביעת הקריטריונים ולא מפעל הפיס