באנר ראשי

תכנית פיס להעצמה

במסגרת שיתופי הפעולה בין מפעל הפיס לרשויות המקומיות, מפעל הפיס מפעיל "תכנית העצמה" – תכנית יזמות ומנהיגות לסטודנטים מלגאי הפיס בהיקף של 20 שעות שנתיות. לתהליך העצמה מטרות רבות כאשר במרכזן הרצון לעצב דמות בוגר בעל תודעה חברתית מפותחת, התופס עצמו כבוגר משמעותי ומעורב בחברה. מטרות נוספות הן חיזוק העשייה החברתית המשמעותית של הסטודנטים בקהילה, להעצים ולפתח את הסטודנטים מבחינה אישית וחברתית ולקדם את הסטודנטים בפן המקצועי והאזרחי ובכך להשפיע במרחב בו הם פועלים.