Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד הפנים

מפעל הפיס משתף פעולה עם משרד הפנים,  כחלק מהמיזם הלאומי "עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה, שמטרתו היא שיפור מגזר משרתי הציבור בישראל באמצעות משרתי ציבור מגוונים, מקצועיים ומיומנים.

בשיתוף פעולה זה קיימים מספר מסלולים:

צוערי פיס לשלטון מקומי  
מפעל הפיס מעניק מלגות לסטודנטים מוכשרים בעלי מוטיבציה להשפיע, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית ומצוינות חברתית.
התכנית משפרת את השלטון המקומי בישראל על ידי:

  • טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחומים המוניציפאליים
  • כוח אדם איכותי בתחומי המנהל הציבורי בשלטון המקומי
  • שיפור איכות השלטון המקומי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל ובכך מוביל להקטנת הפערים בחברה

צוערי תשתיות, תחבורה ומים  
תכנית צוערים לתשתיות לאומיות, המבוססת על צעירים מחויבים, רובם מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית אשר יוכשרו להנדסה אזרחית והתמחות מורחבת בתחומי התשתית השונים כגון, מים, אנרגיה, תחבורה ועוד.
בנוסף יוכשרו הצוערים לשרות הציבורי בדומה לתכניות הצוערים הקיימות.

צוערי הנדסאים לוועדות המקומיות  
פרויקט עתידאים פועל מזה שנה בשיתוף פעולה של מפעל הפיס והמכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) ומבקש לתת מענה למחסור בכוח אדם טכנולוגי איכותי ומיומן, תוך יצירת מוביליות חברתית של צעירים מצטיינים מהפריפריה. לב התכנית הוא שילוב הדוק עם מעסיקים השותפים לתכנית – אלה מתחייבים להעסיק את בוגרי התכנית (שעוברים מיונים טרם כניסתם לתכנית) בתום המסלול. על מנת לקצר את זמן ההגעה למעסיק, נבנתה תכנית אינטנסיבית של 17 חודשים (במקום שנתיים) בה הסטודנטים לומדים ללא הפוגות, תכנית המותאמת במידה רבה לצורכי המעסיק/ים, אך מנגד זוכים למלגות ולתמיכה על מנת לצלוח את המסלול המאתגר.

עתידים לתעשייה
התכנית נועדה לעודד ולסייע לבני הפריפריה המצטיינים לרכוש השכלה אקדמית איכותית במוסדות להשכלה גבוהה לאחר שירותם הצבאי ולהוות מאגר של אנשי מקצוע איכותיים לתעשיות המובילות בישראל. התכנית מאפשרת לצעירים לרכוש מקצוע בעל ערך מוסף גבוה, טכנולוגי-מדעי וליצור הזדמנות בה הבוגרים יוכלו להצטרף ולתרום לכוחות המובילים בתעשייה.
שיתוף הפעולה בין מפעל הפיס לעמותת עתידים מעניקה לסטודנטים בתכנית מלגות תמורת התנדבות קהילתית והסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בהנדסה או מדעי המחשב זוכים לליווי אישי וסיוע אקדמי וכלכלי. במקביל ללימודיהם, משתלבים הסטודנטים להתנסות מעשית בחברות מובילות בתעשייה ובהי-טק, בהתאם לתחום לימודיהם, ובכך צוברים ניסיון מקצועי משמעותי לקראת יציאה לעולם התעסוקה וקידום הקריירה.

שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי
תמורת שעות התנדבות בקהילה ללימודי תואר ראשון או שני באוניברסיטה הפתוחה בבית הספר לשלטון מקומי במגוון מקצועות וזאת כדי לשפר ולקדם את השכלת כוח האדם בשלטון המקומי.