Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד העלייה והקליטה

מפעל הפיס והמינהל לסטודנטים עולים של משרד העלייה והקליטה מעניקים מלגות בשיתוף פעולה לסטודנטים עולים חדשים במסגרת תכנית "מנהיגות עולה באקדמיה". תכנית זו משלבת בתוכה התנדבות משמעותית למען הקהילה יחד עם הכשרה בתחומי המנהיגות והיזמות החברתית לקידום הרשויות המקומיות. התכנית מסייעת:

  • בהענקת מלגות שכר לימוד ומלגות קיום
  • במערך טיפול ותמיכה רחב בסטודנט העולה
  • בשילוב המשתתפים בפרויקטים התנדבותיים ברשות המקומית אליה הם משויכים, בדגש על פרויקטים למען הפריפריה הגאוגרפית ו/או החברתית של ישראל

 

לפרטים נוספים והרשמה לתוכנית:

https://www.shahak.me/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94