Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד המדע

מפעל הפיס משתף פעולה עם משרד המדע בתכנית "חונכות לימודי מדעים וטכנולוגיה ע"ש רונה רמון ז"ל" באמצעות הענקת מלגות לסטודנטים אשר תומכים בבני נוער במקצועות המדעים. ילדים ובני נוער רבים, בעיקרם מהפריפריה וממעמד סוציו אקונומי נמוך זכו לחונכות מעצימה ולקידום במקצועות המדעים בזכות התכנית  ממוצע הציונים של החניכים עלה מ- 68 ל- 83 במקצועות המדעיים השונים ותרם רבות להעצמתם.