Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד החוץ

פרויקט "דור העתיד"- שיתוף פעולה מפעל הפיס עם משרד החוץ והמשרד לשוויון חברתי במלגות לסטודנטים המייצגים את ישראל באו"ם. התכנית הינה מסגרת הפעילות המרכזית של האו"ם עבור צעירים וצעירות מרחבי העולם. תכנית זו מהווה פלטפורמה בה נוער וצעירים ממדינות שונות בעולם נפגשים במסגרת משותפת אחת, במטרה לקדם מטרות גלובליות בנושא פיתוח ואת האינטרסים של צעירים מכל העולם ברמה הבינלאומית, במודל דומה להתכנסויות שמתקיימות בעצרת הכללית של האו"ם למדינות החברות. מדינת ישראל לוקחת חלק בפרויקט באמצעות שיגור נציג/ה רשמי/ת של "דור העתיד" של ישראל אשר מייצג/ת את ישראל בפורום הצעירים של האו"ם במסגרת העצרת הכללית באו"ם תחת המועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם (ECOSOC). הנציגים הישראליים משתתפים בתכנית ביחד עם עוד עשרות נציגים זרים אחרים ומייצגים בהצלחה ובכבוד רב את האינטרסים של צעירי ישראל ברמה הגלובלית ועל הבמה המרכזית של האו"ם

 

למידע נוסף אודות המלגה

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/represent_israel_at_the_un_240321