Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד הבריאות

מפעל הפיס משתף פעולה עם משרד הבריאות ב"תכנית כוכבי פיס לסיעוד" במסגרת המאמץ הלאומי להעלאת שיעור האחיות במדינת ישראל. מפעל הפיס מעניק מלגות לסטודנטים שלאחר מכן יעבדו בפריפריה לפי הצורך.

בשיתוף פעולה זה קיימים שני מסלולים:

  • סטודנטים בתכנית להסבת אקדמאים הלומדים במסגרת אקדמית באוניברסיטאות ובמכללות לתואר ראשון בסיעוד ותעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת
  • סטודנטים בתכנית לימודים להסבת אקדמאים הלומדים בבתי ספר לאחיות לקראת תעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת

למידע נוסף אודות המלגה יש לפנות למייל שכתובתו

Milga.mifal-hapais@moh.gov.il