Main Top Header

שיתוף פעולה עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל

"רפואנים בגליל" הינה תכנית המעניקה מלגות לסטודנטים לרפואה וסטז'רים הבוחרים להישאר בגליל תמורת עשייה חברתית וקהילתית במרחב הגליל באמצעות מיזמים חברתיים. התכנית הוקמה במטרה לחזק את הקשר של הסטודנטים עם האזור תוך חיזוק ההון האנושי במערכת הרפואה בצפון לפי הצורך של מוסדות הרפואה באזור ושילוב הרופאים בתכניות המציעות רציפות ואופק של מצוינות רפואית.