שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות

מפעל הפיס משתף פעולה עם הרשויות המקומיות ויחד פועלים לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל וכן לקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס עם הרשויות המקומיות".


במסגרת מיזם מלגות הפיס בשנת הלימודים תשפ"ד (2024-2023) מוענקות כ- 37,000 מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים באחת מהמסגרות הבאות:

 • תואר אקדמי (ראשון, שני או שלישי) במוסד המוכר ע”י המל”ג
 • לימודי תעודת הוראה המוכרת ע”י המל”ג
 • לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע”י מה”ט
 • קורסים המפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה בהכשרות מקצועיות שהוגדרו כמזכות לקבלת המלגה, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת תוכנית שוברים
 • בתי ספר על תיכוניים לאמנויות המתוקצבים ע"י משרד התרבות והספורט
 • כיתות י"ג - י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך
 • סמינרים להוראה המפוקחים על ידי משרד החינוך
 • לימודי הסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות
 • לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע''י המל''ג
 • מסלול לימודים המקנה למסיימיו תעודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה בתחום פרא-רפואי ורפואה משלימה. היקף שעות הלימוד במסלול כולל לימודים עיוניים והתנסות מעשית (סטאג'/ פרקטיקה) לא יפחת מ- 1,500 שעות במצטבר.
  הלימודים ייפרסו על שתי שנות לימוד אקדמיות לפחות ולא פחות מארבעה סמסטרים
  *המוסד מעניק לבוגריו תעודה רשמית מטעמו בה מפורט תחום ההתמחות
  *מוסדות לעניין זה הינם נדרשים ותק של מינימום 7 שנים, קרי החל משנת 2015
  *במסלול חדש ידרש המוסד להוכיח 3 מחזורי בוגרים לפחות ע"פ הצהרה של מנכ"ל המוסד/ ראש אקדמי/ ראש המגמה.
 • קורס מורי דרך במוסד המאושר ע"י משרד התיירות המקנה למסיימיו תעודת מורה דרך ארצי מטעם משרד התיירות

כל מלגה על סך כולל של 10,000 ₪, כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענקת ע”י הרשות המקומית ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע”י מפעל הפיס (matching מלא).

המלגות מוענקות לסטודנטים המתנדבים במסגרת מיזמים חברתיים וכך נושאים את לפיד “הקבלה והנתינה” המונח ביסוד חזון מפעל הפיס ומעבירים אותו מדור לדור.

 

Map (1)

נתונים כלליים

234

רשויות מקומיות

5,180,000

שעות התנדבות בקהילה

37,000

מלגות לימודים בשנה