שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות

מפעל הפיס משתף פעולה עם הרשויות המקומיות ויחד פועלים לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל וכן לקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס עם הרשויות המקומיות".


במסגרת מיזם מלגות הפיס בשנת הלימודים תשפ"ב (2022 -2021) מוענקות כ- 35,000 מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים באחת מהמסגרות הבאות:

  • תואר אקדמי (ראשון או שני) במוסד המוכר ע”י המל”ג
  • לימודי תעודת הוראה המוכרת ע”י המל”ג
  • לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע”י מה”ט
  • קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים"
  • בתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט
  • כיתות י"ג - י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך
  • סמינרים להוראה המפוקחים על ידי משרד החינוך

כל מלגה על סך כולל של 10,000 ₪, כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענקת ע”י הרשות ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע”י מפעל הפיס (matching מלא).

המלגות מוענקות לסטודנטים המתנדבים במסגרת מיזמים חברתיים וכך נושאים את לפיד “הקבלה והנתינה” המונח ביסוד חזון מפעל הפיס ומעבירים אותו מדור לדור.

 

Map (1)

נתונים כלליים

236

רשויות מקומיות

4,900,000

שעות התנדבות בקהילה

35,000

מלגות לימודים בשנה