Main Top Header

700 .מופעי תרבות ברחוב. 300 אמנים. 110 יישובים

מפעל הפיס הוציא את התרבות לרחובות 
מאות אמנים מתחומי המוזיקה, תיאטרון רחוב, קרקס וליצנות הופיעו ברחובות ברחבי הארץ במהלך חודשים אוגווסט-ספטמבר והפכו את המרחב הציבורי למקום מפגש תרבותי. קהל העוברים והשבים זכה לאתנחתא תרבותית ללא תשלום והאמנים, לפרנסה על רקע ימי הקורונה. הפרויקט התקיים  פעם בשבוע, במשך שבועיים בכ- 110 יישובים בכל הארץ. ההופעות התקיימו במספר סבבים במהלך היום, כדי לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ועל מנת שמגוון רחב של מבקרים ייהנו מההופעות. היקף ההשקעה ביוזמה עמד על כ-2.3 מיליון ₪. 
רו"ח אביגדור יצחקי, יו"ר מפעל הפיס: "מפעל הפיס פועל מזה שנים רבות למען טיפוח המרחב הציבורי והפיכתו למרחב נגיש לעולם התרבות והאמנות הישראלית. על רקע התפרצות נגיף הקורונה והמגבלות בקיום הופעות במרחב הציבורי, התאמנו את פרויקט 'תרבות פיס ברחוב' אל רוח התקופה ובאמצעותו חשפנו את הקהל הרחב ברשויות המקומיות למופעי תרבות מהנים מצד אחד ומהצד השני, סייענו  לאמנים וליוצרים ישראליים הזקוקים לתמיכה בתקופה לא פשוטה זו."