Main Top Header

מפעל הפיס , בצד גופים מרכזים נוספים, סייע לסינמטק ירושלים במהלך חשוב של העברת אלפי פריטי ארכיון נדירים לפורמט דיגיטלי והנגשתם לציבור הישראלי