Main Top Header

תוכניות סיוע לנוער בסיכון

רשויות בכל רחבי הארץ עושות שימוש נרחב בתקציבי תוכניות ההפעלה של מפעל הפיס לטובת בניית תוכניות סיוע והעצמה לנוער בסיכון. תוכניות אלה משלבות תוכניות ממוקדות בספורט אתגרי, למידת כישורי חיים, תמיכה רגשית והכוונה מקצועית. התכניות נבנות על פי דרישות הרשות המקומית והעדפותיה ומאפשרות לה לחזק את הנוער המקומי והמארג הקהילתי.

אחת התוכניות המרתקות הינה תוכנית יחודית לטיפול בנוער בסיכון באמצעות שיעורי גלישת גלים. מעבר לחוויה הספורטיבית הנוער עובר סדנאות טיפוליות וטיפול קבוצתי בליווי אנשי מקצוע.

לכתבה בנושא