Main Top Header

רכישת ציוד מתקדם למחלקות הקורונה בבתי החולים

הסיוע הכספי מופנה לכ-26 בתי חולים בכל רחבי הארץ כאשר הארבעה האחרונים שהתווספו הם המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, ביה"ח אי.מ.מ.ס הסקוטי (ביה"ח האנגלי) נצרת, המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון חולון, ביה"ח כרמל חיפה. לכל מחלקה יוקצה 1.2 מיליון ₪.

התפשטות נגיף הקורונה הביאה לתקופה מאתגרת, במסגרתה הגידול המהיר במספר החולים אילץ את בתי החולים  להסב במהירות מחלקות קיימות למחלקות "קורונה" ייעודיות בעלות כספית גבוהה, וזאת על מנת לאפשר טיפול מהיר, מדויק ויעיל ככל הניתן בחולי הקורונה ולהפחית את העומס על המחלקות השונות וחדרי המיון שעמוסים ממילא.

כחלק מתכנית ההירתמות למאמץ הלאומי, דירקטוריון מפעל הפיס והשלטון המקומי אישרו במהלך המשבר חבילת סיוע מיידי של על סך 31 מיליון ₪ ל-22 בתי חולים ברחבי הארץ. מתוך הבנה שהיערכות בתי החולים הינה חלק מרכזי ביכולת ההתמודדות העתידית של מערכת הבריאות.