Main Top Header

מפעל הפיס והשלטון המקומי העבירו מיליון ₪ לטובת חיזוק קו החירום של מוקד ער"ן

עמותת ער"ן מפעילה את הקו החם הגדול בישראל לעזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט.
מנתוני ער"ן עולה כי הלחץ והחרדה בציבור הישראלי בזמן סגר הקורונה בקעו בבירור מבעד לקווי הטלפון ומסכי המחשב: כ- 60% מסך הפניות מסווגות על ידי אנשי המקצוע כחרדה וכמצוקה נפשית: החל באנשים שלא מבינים עד הסוף את ההנחיות, דרך קשישים החוששים לחייהם וכלה בצעירים שעתידם המקצועי והכלכלי מעורפל והם חרדים לקיומם.
בנוסף, כ-30% מהשיחות מסווגות כבדידות של ישראליות וישראלים מכל הגילאים שלאור המצב זקוקים ביתר שאת למישהו לדבר איתו. שני שליש מהפניות מגיעות מנשים ושליש מגברים.
לאור המצב הקשה , אישר דירקטוריון מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי סיוע חירום של למעלה ממיליון ₪ לעמותת ער"ן, המפעילה את הקו החם הגדול בישראל לעזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט. הסיוע יאפשר לעמותה להמשיך את פעילות המענה הטלפוני לאחר שנאלצה לסגור את 13 מוקדי העמותה ברחבי הארץ עקב הנחיות הממשלה ולהנגיש את השירות לאוכלוסיית דוברי הערבית, דוברי הרוסית, בקרב קהילת יוצאי אתיופיה ויכלול גם התאמות לאוכלוסייה החרדית. העמותה מונה כ-1300 מתנדבים ואנשי מקצוע העושים לילות כימים כדי לסייע לציבור הישראלי על כלל מגזריו בימים מתוחים אלה.